Ons bedrijf

Een hele brok geschiedenis

In 1907 vestigde Louis Totté (1879-1958) zich als zelfstandige elektricien in de Ballaerstraat 26 te Antwerpen. Na de Eerste Wereldoorlog, met zijn familie doorgebracht in Engeland, herbegon hij in 1919 zijn zaak. In 1923 associeerde hij zich met zijn broer om te beginnen met de fabricatie van koperen bedden en lusters.

Van waar deze samenhang? Een destijdse elektricien was ook installateur van gas. Daar de broer van Louis Totté als lustermaker de behandeling van geel koper (messing) volledig onder de knie had, was de "Manufacture de lits en cuivre Totté Frêres" geboren. In 1923 huurde hij het gebouw Anselmostraat 67 van zijn schoonvader, waar de firma tot 2016 zou gevestigd blijven.

En zo ging het verder... Louis' zoon Jos Totté (1919-2009) volgde de leergangen kopersierkunst aan de school van de Antwerpse Meistraat en de jongste zoon Lode Totté (1925-2017) behaalde zijn diploma elektriciteit aan de Nijverheidsschool aan de Paardenmarkt te Antwerpen. Beiden werden op jonge leeftijd actief in de zaak van vader Louis.

Bij het overlijden van Louis in 1958 werd de zaak omgevormd tot de "Louis Totté PVBA", Jos en Lode werden de zaakvoerders. Later werd de firmanaam nog eens omgevormd tot het huidige "Aluminium- en Elektriciteitswerken Louis Totté BV" nu afgekort tot “Totté BV”.

Ondertussen werd de behandeling van koper vervangen door het modernere en eenvoudiger bewerkbare aluminium en staal. De elektriciteitswerken bleven onveranderd doorgaan.

In 1984 werd Lode's enige zoon Jan Totté -elektricien van opleiding en geboren in 1966- actief in de firma. Na de pensionering van Jos Totté in 1994 werd hij zaakvoerder, samen met zijn vader die op zijn beurt in 1998 met pensioen ging. Sedert dan leidt Jan Totté de firma samen met zijn echtgenote Katleen.

In 2016 verhuisde de firma van de Anselmostraat op het Antwerpse Zuid naar een gebouw in het industriegebied aan de Keesinglaan te Deurne en sedert 2021 trad ook de zoon van Jan en Katleen, Robin, in dienst.